کلید املاک > آژانس های املاک > آگهی های هلدینگ ساختمانی اسحاقی

هلدینگ ساختمانی اسحاقی

علی خوشدل
تماس با آژانس املاک

درباره آژانس هلدینگ ساختمانی اسحاقی

آگهی های فعال : ۰

آگهی های فروش : ۰

آگهی های اجاره : ۰

حوزه فعالیت : خراسان رضوی - مشهد

آدرس : نبش سیدرضی36

توضیحات :

خرید، فروش، مشارکت درساخت، مدیریت پیمان دراستان خراسان رضوی،

آگهی های هلدینگ ساختمانی اسحاقی

هلدینگ ساختمانی اسحاقی

هلدینگ ساختمانی اسحاقی فاقد آگهی فعال می باشد