مالیات بر درآمد اجاره چند درصد است؟

مالیات بر درآمد اجاره چند درصد است؟

مالیات هزینه اجباری است که دولت برای تأمین خدمات رفاهی، اجتماعی، آموزشی ..... از افراد حقیقی و حقوقی می گیرد تا به عنوان درآمد دولت برای استفاده اجتماع خرج کند. طبق قانون مالیات، دولت بر اموال و درآمد از مشاغل مختلفی مالیات قرار داده است.
که افراد جامعه که مالیات به اموال آن ها تعلق می گیرد تحت عنوان مودبان مالیاتی نام برده می شوند حتماً باید پولی را که به عنوان مالیات مشخص شده پرداخت کنند و اگر فرار مالیاتی داشته باشند و بخواهند قانون مالیاتی را دور بزنند جریمه ها و سختگیری هایی برای آن ها در نظر گرفته شده است و در مقابل هم اگر در صدد پرداخت مالیات خود باشند چه بسا شامل تخفیف های مالیاتی و معاف از مالیات محسوب شوند.

برای بررسی این موضوع با این مقاله از سایت کلید املاک با ما همراه باشید.


 

مالیات شامل دو نوع است:

 •  مستقیم
 • غیر مستقیم

مالیات مستقیم:


مالیات مستقیم ، پولی است که دولت بدون واسطه از افراد می گیرد.


مالیات مستقیم شامل :

 • مالیات بر دارایی
 • مالیات بر درآمد
 • مالیات بر ارث
 • مالیات بر حقوق
 • مالیات بر مشاغل
 • مالیات بر املاک و مسکن
 • مالیات بر شرکت ها
 • مالیات بر حق تمبر

مالیات غیر مستقیم:


مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که بطور غیر مستقیم از افراد اخذ می شود که مایات مصرف کننده بیشتر از این نوع مالیات است.

مالیات غیر مستقیم شامل :

 • مالیات بر مصرف و فروش
 • مالیات بر واردات
 • مالیات بر نوشابه و سیگار
 • مالیات بر فرآورده های نفتی
 • مالیات بر درصدی از ارزش خودرو های داخلی و خارجی
 • مالیات بر حقوق گمرکی
 • مالیات بر سود بازرگانی

مالیات بر املاک و مسکن:

مسکن و مستغلات از جمله دارایی هایی است که مالیات از نوع مستقیم بر آن تعلق می گیرد. ولی مالیات بر مسکن انواع مختلفی دارد از جمله مالیات املاک از ماده ۵۲ تا ۸۰ قانون مالیاتی کشور را شامل می شود .
که درآمد حاصل از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از کسر معافیت های مالیاتی که نصیب شخص می شود از او اخذ می شود.
مالیات پولی است که دولت بابت هزینه های خدماتی و درمانی و عمومی از جمله حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان، توسعه زیر ساخت ها و کلاً تمامی هزینه های دولت از مردم کسب می کند تا توازن بین فقیر و غنی برابر شود و دولت هم بتواند به اداره کشور بپردازد یکی از منبع درآمد هایی که دولت از طریق مالیات کسب می کند، مالیات بر درآمد اجاره است که از نوع مالیات های مستقیمی است که زیر مجموعه مالیات بر درآمد است.
البته مالیات بر درآمد اجاره بر عهده مؤجر یا صاحب خانه است، حال این مؤجر می تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی از درآمدی که مستأجر به صاحب خانه می دهد مبلغی به عنوان مالیات بر درآمد اجاره محسوب می شود.
البته موضوع دیگری هم که وجود دارد علاوه بر مالیات بر درآمد اجاره یک مالیات تکلیفی اجاره است که بر عهده مستأجر است که شخص حقوقی را شامل می شود که تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتی کشور را شامل می شود.
حال باید سه مورد بررسی شود:

 • مالیات بر اجاره کامل
 • مالیات بر رهن و اجاره
 • مالیات بر رهن کامل

مالیات بر اجاره کامل :
 

در مورد مالیات بر اجاره کامل دو موضوع بررسی می شود:

 • اول اینکه مالیات بر درآمدی که مورد قبول دارایی باشد مبلغ مندرج در اجاره نامه است حال چرا مورد قبول دارایی مبلغ اجاره است چون مبلغ اجاره بزرگتر مساوی ۸۰ ٪ ارزش اجاره ای املاک مشابه نزدیک آن محل است.

 • دوم اینکه اگر آن مبلغ کمتر از ۸۰٪ بود دیگر اداره دارایی اجاره نامه را سند خود قرار نمی دهد و مبلغ اجاره را طبق ارزش اجاره ای املاک مشابه که هر سال به اداره دارایی ابلاغ می شود قرار می دهد.

در مورد مالیات تکلیفی که بر عهده شخص حقوقی است مبنای مالیات بر اساس اجاره پرداختی است که تکلیف دارد همان تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتی و در اینجا چون رهن هم نداریم مبلغ مالیات بر اساس همان اجاره پرداختی محاسبه می شود. و دیگر اداره مالیات محاسبه نمی کند که مبلغ اجاره آیا ۸۰ ٪ بیشتر است یا کمتر است. ولی باز در اینجا درست است که مبلغ مالیات را مستأجر پرداخت می کند ولی بعد از محاسبه مالیات تکلیفی که بر عهده مستأجر است از مبلغی که باید به مؤجر یا صاحب خانه بدهد کم می کند.

مالیات بر رهن و اجاره:

در مورد مالیات بر درآمد اجاره مبلغ مالیات همان اجاره کامل است. یعنی اگر مبلغ اجاره بیشتر از ۸۰٪ از املاک مشابه باشد مبلغ اجاره مورد قبول دارایی است و اگر کمتر از ۸۰٪ باشد خود دارایی بر اساس املاک مشابه مالیات اجاره را محاسبه می کند.
ولی در مورد مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی مبلغ اجاره مد نظر گرفته می شود و مبلغ رهن محاسبه نمی شود. و حتی مبلغ رهن طبق گذشته معادل سازی نمی شود، در گذشته مبلغ رهن را در درصدی ضرب می کردند و معادل اجاره قرار می دادند ولی اکنون دیگر مبلغ رهن محاسبه نمی شود و فقط مبلغ اجاره محاسبه می شود.

مالیات بر رهن کامل:

در مورد رهن کامل مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی مالیات بر اساس ارزش اجاره املاک مشابه منطقه تعیین می شود. چون رهن کامل است و معادل سازی هم نمی شود، طبق املاک مشابه مد نظر قرار می گیرد .
و در مورد مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی در رهن کامل هیچ تکلیفی بر عهده مستأجر نیست. ولی این به آن معنی نیست که مؤجر هم از پرداخت مالیات معاف است بلکه مستأجر تکلیفی ندارد. ولی اداره مالیات، مالیات را محاسبه کرده و از مؤجر می گیرد.

محاسبه مالیات بر درآمد:

 محاسبه مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقیقی چنین محاسبه می شود: 

مبلغ اجاره ضرب در ۷۵ ٪  می شود مالیات بر درآمد اجاره 
۷۵٪ × مال الاجاره= مالیات بر درآمد اجاره
 چرا ۷۵ ٪ حساب می کنیم، چون ۲۵ ٪ به خاطر مخارج و هزینه های ساختمان معاف می باشد و ۷۵ ٪ حساب می شود.


ولی در بعضی از شرایط برای مالیات بر درآمد معافیت های قابل قبولی وجود دارد برای مثال :

 • یکی آنکه اگر فرد ملک خود را به اقوام درجه یک خود بسپارد و از آن ها اجاره بها طلب نکند مشمول معافیت از مالیات بر درآمد اجاره می شود که این افراد درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان است.
 • یکی دیگر از معافیت هایی که شامل فرد در این حوزه می شود اگر ساختمان طوری باشد که اصلاح الگوی مصرف انرژی در آن رعایت شود مؤجر از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره  معاف می شود.
 • یکی دیگر از معافیت ها، این است که مبلغ اجاره تنها منبع درآمد مؤجر باشد و درآمد دیگری برای گذران زندگی نداشته باشد از مالیات بر درآمد اجاره معاف می شود.
 • مورد دیگر اینکه مؤجر خود در جای دیگری مستأجر باشد به شرط آن که مبلغ اجاره ای که خود می دهد کمتر یا برابر مبلغ اجاره ای باشد که از مستأجرش می گیرد. در این مورد معاف از مالیات است اگر بیشتر باشد ما به التفاوت اجاره حساب می شود و نسبت به همان مابه التفاوت مالیات می گیرند.
 • یک معافیت دیگر، معافیتی است که مالک ملکی را به فروش می رساند ولی در قرارداد تا ۶ ماه فرصت دارد که ملک را تخلیه کند این زمان فرصت برای تخلیه مشمول معافیت از مالیات بر درآمد اجاره می باشد.

مقدار مالیات بر درآمد املاک چند درصد می باشد:

طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم , میزان مالیات اشخاص حقیقی اینگونه است که :

تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال مشمول مالیات بر درآمد  سالانه ۱۵ ٪  می شوند.

تا میزان یک میلیارد ریال مشمول مالیات بر درآمد سالانه ۲۰ ٪ را شامل می شود.

بیشتر از یک میلیارد ریال شامل مالیات بر درآمد نرخ ۲۵٪ را می شود.

و برای اشخاص حقوقی قانون چنین تعیین کرده که مالیات را ۲۵٪ پرداخت کنند.

و نکته دیگر اینکه املاکی از نظر مالیات مشمول هستند که در تهران آن ملک تا ۱۵۰ متر زیر بنا باشد و در دیگر نقاط کشور تا ۲۰۰ متر زیر بنا از پرداخت مالیات معاف می شوند. ولی اگر بیشتر از این متراژ باشد مشمول مالیات بر درآمد اجاره می شود .

 

حال برای درک بهتر از محاسبه مالیات افراد حقیقی مثالی آورده می شود :


فرض کنیم در تهران ملکی بیشتر از ۱۵۰ متر باشد پس مشمول مالیات می شود مؤجر این ملک را به میزان دو میلیون در ماه اجاره داده است فارغ از آنکه میزان رهن چقدر است.  چون در قانون جدید تنها میزان اجاره ملاک است.

درآمد سالانه اجاره                         ۲۴.۰۰۰.۰۰۰  = ۱۲×۲.۰۰۰.۰۰۰

درآمدی  شامل مالیات                  ۱۸.۰۰۰.۰۰۰  = ۷۵٪×۲۴.۰۰۰.۰۰۰

مالیات اجاره بر درآمد مؤجر حقیقی تا میزان پنجاه میلیون تومان ۱۵ ٪ را شامل می شود.                           

میزان مالیات  سالانه مؤجر حقیقی      ۲.۷۰۰.۰۰۰   = ۱۵٪×۱۸.۰۰۰.۰۰۰ 

میزان مالیات سالانه مؤجر حقوقی        ۴.۵۰۰.۰۰۰ =۲۵٪× ۱۸.۰۰۰.۰۰۰

شما می توانید آگهی های خرید و فروش، رهن و اجاره را در سایت کلید املاک ببینید.

اشتراک گذاری
امتیاز و نظر کاربران
۴.۰
۱ نظر ثبت شده
امتیاز دهید
دیدگاه کاربران