رهن و اجاره آمل


۴
باغ-ویلا
نوساز
۱۰۰۰ متری

آمل

رهن :

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک