رهن و اجاره تجاری-مغازه در کرج


ویژه
۱
تجاری-مغازه
۱۱ سال ساخت
۵۰ متری

کرج

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک