رهن و اجاره شهریار


ویژه
۱
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۵۴۰ متری

شهریار

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک