اطلاعات تماس

باغچه ۸۰۰متری سهیلیه

البرز - ساوجبلاق
  گروه زمین
  تا۸۰۰ متر
تا۵ سال
۸۷۰ روز پیش منتشر شده

توضیحات باغچه ۸۰۰متری سهیلیه

800 متر زمین ۴ دیواری ۲۰ متر سرایواری کنتور گاز استخر برق مصرفی امتیاز اب منبع اب درختهای ۱۰ ساله