خرید و فروش چابکسر


ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۵۰۰ متری

چابکسر

توافقی

ویژه
۵
زمین
۱۰۳۲ متری

چابکسر

۹,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۳۴۸ متری

چابکسر

۱۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۱۲۰۰ متری

چابکسر

۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
زمین
۱۰۱۴ متری

چابکسر

۱۳,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۷۰۰ متری

چابکسر

۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۲۴۶ متری

چابکسر

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک