خرید و فروش کشت و صنعت در آبعلی


فروش زمین پرورش ماهی 16000 متری در هراز
ویژه
کشت و صنعت
۱۶۰۰۰ متری

آبعلی

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره کشت و صنعت

دسترسی زمین به امکانات و منابع آب، ارزیابی شیب زمین، خاک زمین برای حاصلخیزی- در نظر گرفتن جنس و عمق خاک و بررسی جهت و شدت وزش باد در زمین کشاورزی

شیب زمین های کشاورزی باید کمتر از 8 درصد باشد.