خرید و فروش آمل


فروش زمین 525 متری در آمل
ویژه
زمین
۵۲۵ متری

آمل

توافقی

ویژه
۴
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۱۱۰۰ متری

آمل

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۱۵ متری

آمل

توافقی

۵
خانه ویلا کلنگی
۷ سال ساخت
۳۶۰ متری

آمل

توافقی

۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۶۰ متری

آمل

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۹۹ متری

آمل

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۶۰۰ متری

آمل

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۱۰ متری

آمل

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۳۰ متری

آمل

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۸۸ متری

آمل

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۲۰ متری

آمل

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۲۵ متری

آمل

۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۸۰ متری

آمل

۲,۳۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

آمل

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۶۰ متری

آمل

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۲۳۲۳ متری

آمل

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

آمل

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۳۶۰۰ متری

آمل

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
آپارتمان مسکونی
۱۲ سال ساخت
۸۰ متری

آمل

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 26000 متری در جاده آمل
ویژه
زمین
۲۶۰۰۰ متری

آمل

املاک مهرویلا

۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک