خرید و فروش آمل


۷
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

آمل

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۹۰ متری

آمل

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
کلنگی
۵۷۲ متری

آمل

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

آمل

توافقی

فروش زمین 525 متری در آمل
ویژه
زمین
۵۲۵ متری

آمل

توافقی

ویژه
۴
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۱۱۰۰ متری

آمل

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۱۵ متری

آمل

توافقی

۵
خانه ویلا کلنگی
۸ سال ساخت
۳۶۰ متری

آمل

توافقی

۷
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۶۰ متری

آمل

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۹۹ متری

آمل

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۶۰۰ متری

آمل

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۱۰ متری

آمل

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۳۳۰ متری

آمل

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۸۸ متری

آمل

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۲۰ متری

آمل

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۲۵ متری

آمل

۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۸۰ متری

آمل

۲,۳۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

آمل

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۶۰ متری

آمل

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۲۳۲۳ متری

آمل

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

آمل

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۳۶۰۰ متری

آمل

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۸۰ متری

آمل

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 26000 متری در جاده آمل
ویژه
زمین
۲۶۰۰۰ متری

آمل

املاک مهرویلا

۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۰۰ متری

آمل

توافقی

فروش زمین 200 متری در آمل
ویژه
زمین
۲۰۰ متری

آمل

۴,۲۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 215 متری در آمل
ویژه
زمین
۲۱۵ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 215 متری در آمل
ویژه
زمین
۲۱۵ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 180 متری در آمل
ویژه
زمین
۱۸۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۷۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک