خرید و فروش کشت و صنعت در آمل


فروش زمین کشاورزی 10000 متری در آمل
ویژه
کشت و صنعت
۱۰۰۰۰ متری

آمل

املاک حافظ

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره کشت و صنعت

دسترسی زمین به امکانات و منابع آب، ارزیابی شیب زمین، خاک زمین برای حاصلخیزی- در نظر گرفتن جنس و عمق خاک و بررسی جهت و شدت وزش باد در زمین کشاورزی

شیب زمین های کشاورزی باید کمتر از 8 درصد باشد.