خرید و فروش بابلسر


فروش زمین 140 متری در  مازندران (بابلسر)
ویژه
زمین
۱۴۰ متری

بابلسر

توافقی

ویژه
۴
باغ وباغچه-باغ تالار
۶۹۰۰ متری

بابلسر

توافقی

۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

بابلسر

توافقی

فروش زمین 10900 متری در دریاکناربابلسر
ویژه
زمین
۱۰۹۰۰ متری

بابلسر

۴۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
زمین
۲۷۶ متری

بابلسر

۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۲۰۰ متری

بابلسر

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۰۵ متری

بابلسر

۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱۳ سال ساخت
۷۵۰ متری

بابلسر

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۱۰۹۰۰ متری

بابلسر

۴۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
باغ-ویلا
۴ سال ساخت
۲۴۰ متری

بابلسر

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
باغ-ویلا
۱۳ سال ساخت
۴۰۰ متری

بابلسر

۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ-ویلا 813 متری در بابلسر
ویژه
باغ-ویلا
کلنگی
۸۱۳ متری

بابلسر

املاک مهرویلا

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۰۰ متری

بابلسر

املاک مهرویلا

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک