خرید و فروش بوشهر


ویژه
۲
زمین
۲۲۰ متری

بوشهر

۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
زمین
۶۹۶ متری

بوشهر

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۲۵۸ متری

بوشهر

۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
خانه ویلا کلنگی
۴ سال ساخت
۱۶۰ متری

بوشهر

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
خانه ویلا کلنگی
۴ سال ساخت
۸۰ متری

بوشهر

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک