خرید و فروش زمین در بوشهر


ویژه
۲
زمین
۲۲۰ متری

بوشهر

۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
زمین
۶۹۶ متری

بوشهر

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۲۵۸ متری

بوشهر

۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک