خرید و فروش چهاردانگه


ویژه
۱
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۴۵ متری

چهاردانگه

۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
تجاری-مغازه
۲ سال ساخت
۵۸ متری

چهاردانگه

۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک