خرید و فروش چهارباغ


فروش باغ-ویلا 1400 متری در جاده سهیلیه لشکرآباد
ویژه
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۴۰۰ متری

چهارباغ

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۵۰۰ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
۷ سال ساخت
۷۰۰ متری

چهارباغ

توافقی

۴
زمین
۲۶۲۵ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۱۰۰۰ متری

چهارباغ

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۶۰۰ متری

چهارباغ

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۸۷ متری

چهارباغ

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۳۷۰ متری

چهارباغ

amlak.103

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۳۰۰ متری

چهارباغ

amlak.103

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

چهارباغ

املاک کلبه

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

چهارباغ

املاک کلبه

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 1220 متری در چهارباغ
ویژه
زمین
۱۲۲۰ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۰۰۰ متری

چهارباغ

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۱۲۰۰ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۵۷۵ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۵۰۰ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۰۰۰ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۶۰۰ متری

چهارباغ

توافقی

کلید املاک