خرید و فروش زمین در چهارباغ


ویژه
۶
زمین
۳۷۰ متری

چهارباغ

amlak.103

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۳۰۰ متری

چهارباغ

amlak.103

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 1220 متری در چهارباغ
ویژه
زمین
۱۲۲۰ متری

چهارباغ

توافقی

ویژه
۴
زمین
۱۲۰۰ متری

چهارباغ

توافقی

کلید املاک