خرید و فروش دماوند


ویژه
۴
زمین
۱۷۶۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۴۷۰ متری

دماوند

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در دماوند
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۹۵ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۲
زمین
۶۲۸ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۳
زمین
۲۶۹ متری

دماوند

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۸۸ متری

دماوند

توافقی

۱
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۵۰ متری

دماوند

توافقی

۶
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۵ متری

دماوند

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۱۲۰۰ متری

دماوند

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

دماوند

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
کلنگی
۴۲۱ متری

دماوند

۸,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۸۵۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۴۳۰ متری

دماوند

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰ متری

دماوند

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۵۳ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
۱۰ سال ساخت
۲۰۰ متری

دماوند

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۱۰ سال ساخت
۵۰۰ متری

دماوند

توافقی

کلید املاک