خرید و فروش دماوند


ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۵۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۰۰ متری

دماوند

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰۰ متری

دماوند

۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۱۷۶۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۴۷۰ متری

دماوند

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 95 متری در دماوند
ویژه
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۹۵ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۲
زمین
۶۲۸ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۳
زمین
۲۶۹ متری

دماوند

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۸۸ متری

دماوند

توافقی

۱
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۵۰ متری

دماوند

توافقی

۶
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۵ متری

دماوند

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۷ سال ساخت
۱۲۰۰ متری

دماوند

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

دماوند

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
کلنگی
۴۲۱ متری

دماوند

۸,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۸۵۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۴۳۰ متری

دماوند

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰ متری

دماوند

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۵۳ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
۱۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

دماوند

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۱۱ سال ساخت
۵۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۱
ویژه
۶
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۹۰ متری

دماوند

توافقی

زمین
۴۰۰ متری

دماوند

توافقی

۶
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۶۰ متری

دماوند

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۵۱۵ متری

دماوند

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۶۵۰ متری

دماوند

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
۱۸ سال ساخت
۱۹۲۰ متری

دماوند

توافقی

کلید املاک