خرید و فروش دماوند


۶
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۵ متری

دماوند

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۵ سال ساخت
۱۲۰۰ متری

دماوند

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

دماوند

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
کلنگی
۴۲۱ متری

دماوند

۸,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۸۵۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۴۳۰ متری

دماوند

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰ متری

دماوند

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۵۳ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۲۰۰ متری

دماوند

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۵۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۱
ویژه
۶
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۹۰ متری

دماوند

توافقی

زمین
۴۰۰ متری

دماوند

توافقی

۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۵۶۰ متری

دماوند

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۵۱۵ متری

دماوند

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۶۵۰ متری

دماوند

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
۱۶ سال ساخت
۱۹۲۰ متری

دماوند

توافقی

کلید املاک