خرید و فروش اصفهان


ویژه
۴
زمین
۱۲۰ متری

اصفهان

توافقی

۱
تجاری-مغازه
کلنگی
۱۷ متری

اصفهان

توافقی

زمین
۸۴۰۰۰ متری

اصفهان

۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۵۰۰ متری

اصفهان

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۳۱۹ متری

اصفهان

۱۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۸۱۰۰ متری

اصفهان

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۱۰۰۰ متری

اصفهان

توافقی

۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۱۰۰ متری

اصفهان

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۶۵۰ متری

اصفهان

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۵۰ متری

اصفهان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۶۰۰ متری

اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۷۵ متری

اصفهان

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 290 متری در اصفهان
ویژه
زمین
۲۹۰ متری

اصفهان

توافقی

مجتمع 4000 متری در اصفهان
ویژه
مجتمع آپارتمانی و مستغلات
نوساز
۴۰۰۰ متری

اصفهان

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش مجتمع مسکونی تجاری9250 متری در مشتاق اصفهان
ویژه
مجتمع آپارتمانی و مستغلات
نوساز
۹۲۵۰ متری

اصفهان

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 1085 متری در دروازه شیراز اصفهان
ویژه
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۰۸۵ متری

اصفهان

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک