خرید و فروش اسلام شهر


۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۳۲۰۰ متری

اسلام شهر

۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۱۰ سال ساخت
۶۸ متری

اسلام شهر

۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۱۲ سال ساخت
۵۷ متری

اسلام شهر

۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی ۴واحد 100 متری در قائمیه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۱۰۰ متری

اسلام شهر

۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۹۶ متری

اسلام شهر

۱,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی 49 متری در قائمیه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۵ سال ساخت
۴۹ متری

اسلام شهر

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۳۵ متری

اسلام شهر

۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
کشت و صنعت
۲۵۰۰۰ متری

اسلام شهر

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۲۵۷ متری

اسلام شهر

۱۱,۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۸۳۶ متری

اسلام شهر

۲,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۰ متری

اسلام شهر

گروه مشاورین املاک بزرگ آوا

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
نوساز
۶۰۰ متری

اسلام شهر

۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین صنعتی 52000 متری در اسلام شهر
ویژه
سایر املاک
نوساز
۵۲۰۰۰ متری

اسلام شهر

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
کشت و صنعت
۱۰۰۰۰ متری

اسلام شهر

توافقی

ویژه
۶
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۱۲۰۰۰ متری

اسلام شهر

توافقی

فروش زمین کشاورزی 22هکتاری در احمدابادمستوفی
ویژه
کشت و صنعت
۲۲۰۰۰۰ متری

اسلام شهر

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۰۰ متری

اسلام شهر

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
کشت و صنعت
۳۷۵۰ متری

اسلام شهر

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین گلخانه7000 متری در حسن ابادخالصه
ویژه
کشت و صنعت
۷۰۰۰ متری

اسلام شهر

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۲۵۷ متری

اسلام شهر

توافقی

ویژه
۲
تجاری-مغازه
نوساز
۲۶ متری

اسلام شهر

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۱۰۰ متری

اسلام شهر

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۲۵۰۰ متری

اسلام شهر

توافقی

ویژه
۱
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۶۰۰ متری

اسلام شهر

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۶۰۰ متری

اسلام شهر

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک