خرید و فروش کشت و صنعت در اسلام شهر


ویژه
۱
کشت و صنعت
۲۵۰۰۰ متری

اسلام شهر

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
کشت و صنعت
۱۰۰۰۰ متری

اسلام شهر

توافقی

فروش زمین کشاورزی 22هکتاری در احمدابادمستوفی
ویژه
کشت و صنعت
۲۲۰۰۰۰ متری

اسلام شهر

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
کشت و صنعت
۳۷۵۰ متری

اسلام شهر

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین گلخانه7000 متری در حسن ابادخالصه
ویژه
کشت و صنعت
۷۰۰۰ متری

اسلام شهر

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره کشت و صنعت

دسترسی زمین به امکانات و منابع آب، ارزیابی شیب زمین، خاک زمین برای حاصلخیزی- در نظر گرفتن جنس و عمق خاک و بررسی جهت و شدت وزش باد در زمین کشاورزی

شیب زمین های کشاورزی باید کمتر از 8 درصد باشد.