خرید و فروش زمین در فریدونکنار


ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۵۰ متری

فریدونکنار

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۵۰۰ متری

فریدونکنار

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۲۰ متری

فریدونکنار

۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 200 متری در فریدونکنار
ویژه
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

فریدونکنار

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

فریدونکنار

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۳۰ متری

فریدونکنار

۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۳۷ متری

فریدونکنار

۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

فریدونکنار

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

فریدونکنار

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

فریدونکنار

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

فریدونکنار

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۴۰۰ متری

فریدونکنار

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۴۰ متری

فریدونکنار

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

فریدونکنار

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۳۰ متری

فریدونکنار

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۵۰ متری

فریدونکنار

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۵۰ متری

فریدونکنار

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۵۰ متری

فریدونکنار

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۴۰ متری

فریدونکنار

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۵۰ متری

فریدونکنار

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۵۰ متری

فریدونکنار

۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره زمین

کلید املاک با ارائه موارد بی شمار فروش زمین در سراسر ایران با میانگین قیمتی مناسب، مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته و به عنوان بهترین سایت فروش زمین در ایران انتخاب گردیده است.

برای پی بردن به این که خرید زمین در کجا سود بیشتری دارد باید به نکاتی از قبیل: بازه بازگشت سرمایه، میزان سود دهی و تخصص، پیچیدگی و دردسرها توجه نمایید.

کافی است با پشتیانی سایت کلید املاک تماس حاصل نمایید تا زمین شما در لیست فروش زمین قرار گیرد.