خرید و فروش فومن


ویژه
۴
زمین
۹۳۳ متری

فومن

۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۱۶ متری

فومن

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۳۶۰ متری

فومن

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۲۵۰۰۰ متری

فومن

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۱۰۱۰ متری

فومن

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک