خرید و فروش تجاری-مغازه در قائم شهر


ویژه
۲
تجاری-مغازه
۱ سال ساخت
۳۶ متری

قائم شهر

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک