خرید و فروش گرمسار


۱
خانه ویلا کلنگی
۱۳ سال ساخت
۸۹ متری

گرمسار

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۰۸ متری

گرمسار

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
دامداری-دامپروری
۱۳۰۰۰ متری

گرمسار

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک