خرید و فروش هشتگرد


فروش زمین 3000 متری در هشتگرد
ویژه
زمین
۳۰۰۰ متری

هشتگرد

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۸۱۸۲۰ متری

هشتگرد

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۵۰۰ متری

هشتگرد

۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
تجاری-مغازه
نوساز
۱۶۰ متری

هشتگرد

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۶۰۰ متری

هشتگرد

املاک گل نرجس

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک