خرید و فروش زمین در هشتگرد


فروش زمین 3000 متری در هشتگرد
ویژه
زمین
۳۰۰۰ متری

هشتگرد

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۸۱۸۲۰ متری

هشتگرد

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک