خرید و فروش کرج


ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
نوساز
۳۸ متری

کرج

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۴۰۰ متری

کرج

توافقی

ویژه
۷
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۶۸۰ متری

کرج

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
زمین
۵۲۰ متری

کرج

۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

کرج

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۸۰ متری

کرج

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۲۰ متری

کرج

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۲۴ سال ساخت
۶۶ متری

کرج

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
تجاری-مغازه
۷ سال ساخت
۴۳۷ متری

کرج

۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان اداری
نوساز
۱۱۲ متری

کرج

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۴۶۲ متری

کرج

۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زیرزمین تجاری-مغازه 180 متری در حصارک کرج
ویژه
تجاری-مغازه
۲۲ سال ساخت
۱۸۰ متری

کرج

توافقی

ویژه
۶
زمین
۸۰۰ متری

کرج

توافقی

آپارتمان موقعیت اداری
۳ سال ساخت
۱۰۰ متری

کرج

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
نوساز
۳۰۰ متری

کرج

توافقی

۸
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۵۰۰ متری

کرج

۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۷۲۰۰۰۰ متری

کرج

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان موقعیت اداری
۸ سال ساخت
۴۳۶۰ متری

کرج

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
تجاری-مغازه
۱۸ سال ساخت
۲۴ متری

کرج

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
نوساز
۲۴ متری

کرج

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۳۴ متری

کرج

۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۱۷ متری

کرج

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۱۸ متری

کرج

۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۰۰ متری

کرج

املاک 103

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۱۲۱ متری

کرج

گروه مشاورین املاک دنیا

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان موقعیت اداری 115 متری در کرج
ویژه
آپارتمان موقعیت اداری
کلنگی
۱۱۵ متری

کرج

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۸۰۰۰ متری

کرج

۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
باغ وباغچه-باغ تالار
۷۰۰ متری

کرج

توافقی

ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۹۰ متری

کرج

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی 150 متری در کرج
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۵۰ متری

کرج

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک