خرید و فروش کرج


ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۲۰ متری

کرج

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۲۳ سال ساخت
۶۶ متری

کرج

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
تجاری-مغازه
۶ سال ساخت
۴۳۷ متری

کرج

۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان اداری
نوساز
۱۱۲ متری

کرج

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۴۶۲ متری

کرج

۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زیرزمین تجاری-مغازه 180 متری در حصارک کرج
ویژه
تجاری-مغازه
۲۱ سال ساخت
۱۸۰ متری

کرج

توافقی

ویژه
۶
زمین
۸۰۰ متری

کرج

توافقی

آپارتمان موقعیت اداری
۲ سال ساخت
۱۰۰ متری

کرج

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
نوساز
۳۰۰ متری

کرج

توافقی

۸
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۵۰۰ متری

کرج

۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۷۲۰۰۰۰ متری

کرج

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان موقعیت اداری
۷ سال ساخت
۴۳۶۰ متری

کرج

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
تجاری-مغازه
۱۷ سال ساخت
۲۴ متری

کرج

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
نوساز
۲۴ متری

کرج

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۳۴ متری

کرج

۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۲۱۷ متری

کرج

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۱۸ متری

کرج

۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۰۰ متری

کرج

املاک 103

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۲۱ متری

کرج

گروه مشاورین املاک دنیا

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان موقعیت اداری 115 متری در کرج
ویژه
آپارتمان موقعیت اداری
کلنگی
۱۱۵ متری

کرج

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک