خرید و فروش زمین در کرج


ویژه
۵
زمین
۴۶۲ متری

کرج

۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۸۰۰ متری

کرج

توافقی

زمین
۷۲۰۰۰۰ متری

کرج

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۹۷ متری

کرج

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۵۳۰۰۰ متری

کرج

۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 500 متری در ماهدشت با موقعیت عالی
ویژه
زمین
۵۰۰ متری

کرج

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 600 متری در کرج
ویژه
زمین
۶۰۰ متری

کرج

توافقی

فروش زمین 1440 متری در مارلیک کرج
ویژه
زمین
۱۴۴۰ متری

کرج

۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲۵۰۰متر زمین در مهرشهر کرج
ویژه
زمین
۲۵۰۰ متری

کرج

توافقی

زمین۱۲۰۰متری در جاده سهیلیه
ویژه
زمین
۱۲۰۰ متری

کرج

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین ۱۰۰۰متری در جاده سهیلیه
ویژه
زمین
۱۰۰۰ متری

کرج

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین ۹۰۰متری در جاده سهیلیه
ویژه
زمین
۹۰۰ متری

کرج

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین ۸۰۰متری در جاده سهیلیه
ویژه
زمین
۸۰۰ متری

کرج

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک