خرید و فروش باغ وباغچه-باغ تالار در کرج


ویژه
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۸۰۰۰ متری

کرج

۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
باغ وباغچه-باغ تالار
۷۰۰ متری

کرج

توافقی

فروش باغ 500 متری در ماهدشت کرج
ویژه
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰ متری

کرج

توافقی

کلید املاک