خرید و فروش سایر املاک در کرج


فروش ۱۳۶واحد اماده 52000 متری در حومه کرج
ویژه
سایر املاک
نوساز
۵۲۰۰۰ متری

کرج

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره سایر املاک

شرایط خرید هتل در شهرهای مختلف ایران را در این صفحه ببینید و اقیمت ها را مشاهده نمایید.

بازدید از معدن و بررسی تمامی نکات، امضا صلح نامه و محضری کردن آن و انتقال وجه، توافق روی قیمت معدن برای انتقال به غیر، بررسی مدارک مربوطه جهت واگذاری، ارتباط با نظام مهندسی جهت کارشناسی در مورد قیمت و عقد قرارداد صلح نامه و مراجعه به دفترخانه مشخص شده از سمت وزارت صمت