خرید و فروش لاهیجان


ویژه
۳
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۰۰ متری

لاهیجان

توافقی

۶
باغ-ویلا
نوساز
۵۹۰ متری

لاهیجان

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۵۸۷ متری

لاهیجان

۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۱۰۰۰ متری

لاهیجان

۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 480 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۴۸۰ متری

لاهیجان

شاخص

۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۳۷۰ متری

لاهیجان

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۴۶۵ متری

لاهیجان

۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۳۰۰۰ متری

لاهیجان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۹۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
کشت و صنعت
۲۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۵۷۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۶۷۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۱۷۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۳۴۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۷۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۱۴ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۰۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۲۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک