خرید و فروش لاهیجان


ویژه
۵
زمین
۲۴۰۰۰ متری

لاهیجان

عمارت

۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 2400 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۲۴۰۰ متری

لاهیجان

۱,۹۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 19850 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۱۹۸۵۰ متری

لاهیجان

توافقی

آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۸۴ متری

لاهیجان

توافقی

ویژه
۳
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۰۰ متری

لاهیجان

توافقی

۶
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۵۹۰ متری

لاهیجان

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۵۸۷ متری

لاهیجان

۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۱۰۰۰ متری

لاهیجان

۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 480 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۴۸۰ متری

لاهیجان

شاخص

۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۷۰ متری

لاهیجان

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۴۶۵ متری

لاهیجان

۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۳۰۰۰ متری

لاهیجان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۹۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
کشت و صنعت
۲۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۵۷۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۶۷۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۱۷۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۳۴۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۷۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۱۴ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۰۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۲۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
سایر املاک
۳ سال ساخت
۹۲۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۹۰۰ متری

لاهیجان

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 1200 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۱۲۰۰ متری

لاهیجان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش ومعاوضه ویلا کلنگی 600 متری در لاهیجان
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۲۴ سال ساخت
۶۰۰ متری

لاهیجان

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا لاکچری 900 متری در لاهیجان
ویژه
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۹۰۰ متری

لاهیجان

۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش کارگاه تیرچه بلوک600 متری در لاهیجان
ویژه
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۶۰۰ متری

لاهیجان

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک