خرید و فروش لنگرود


ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۱۱ سال ساخت
۶۹ متری

لنگرود

عمارت

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
زمین
۴۷۰ متری

لنگرود

۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۲۰۰۰۰ متری

لنگرود

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۳۷۴ متری

لنگرود

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
مجتمع آپارتمانی و مستغلات
۳ سال ساخت
۵۷۰۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

توافقی

۱
زمین
۶۰۹ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
تجاری-مغازه
۳ سال ساخت
۴۰۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۷۳ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
زمین
۱۰۰۰ متری

لنگرود

توافقی

۸
باغ-ویلا
۱۲ سال ساخت
۱۶۳۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۴۰۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
نوساز
۱۷۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
زمین
۲۵۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
مجتمع آپارتمانی و مستغلات
۳ سال ساخت
۲۴۰۰۰۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

توافقی

۳
باغ-ویلا
نوساز
۱۸۱ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
زمین
۱۰۰۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

لنگرود

توافقی

۴
زمین
۸۲۴ متری

لنگرود

۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۶۰۰ متری

لنگرود

املاک سیدنژاد

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۳۴۰ متری

لنگرود

املاک سیدنژاد

۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۲۵۰۰۰ متری

لنگرود

املاک سیدنژاد

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
سایر املاک
نوساز
۷۰۰۰ متری

لنگرود

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۸۰۰۰ متری

لنگرود

۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش  ویلا  570 متری در چمخاله لنگرود
ویژه
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۵۷۰ متری

لنگرود

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک