خرید و فروش محمود آباد


ویژه
۵
زمین
۲۲۰۹۱ متری

محمود آباد

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۹۰ متری

محمود آباد

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۰ متری

محمود آباد

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۲۵۱ متری

محمود آباد

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

محمود آباد

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
تجاری-مغازه
نوساز
۵۸۰ متری

محمود آباد

توافقی

۳
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۶۰ متری

محمود آباد

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

محمود آباد

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۵۰ متری

محمود آباد

نصرت الدین

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

محمود آباد

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۲۵ متری

محمود آباد

توافقی

۸
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۶۰ متری

محمود آباد

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۲ متری

محمود آباد

نصرت الدین

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۱۵۰ متری

محمود آباد

الفاخزر

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۹۵ متری

محمود آباد

الفاخزر

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۸۰ متری

محمود آباد

الفاخزر

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۸
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۷۶۰ متری

محمود آباد

الفاخزر

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
سایر املاک
۱ سال ساخت
۵۰۰۰۰ متری

محمود آباد

توافقی

ویژه
۱۰
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۰۰ متری

محمود آباد

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ-ویلا 1060 متری در سرخرود محمود آباد
ویژه
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۰۶۰ متری

محمود آباد

املاک مهرویلا

۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک