خرید و فروش زمین در محمود آباد


ویژه
۵
زمین
۲۲۰۹۱ متری

محمود آباد

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۲۵۱ متری

محمود آباد

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۲۵ متری

محمود آباد

توافقی

فروش زمین 360 متری پلاک2محموداباد
ویژه
زمین
۳۶۰ متری

محمود آباد

املاک مهرویلا

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۷۴۸ متری

محمود آباد

توافقی

فروش زمین 333 متری در محمود آباد
ویژه
زمین
۳۳۳ متری

محمود آباد

توافقی

فروش زمین 190 متری در سرخرود
ویژه
زمین
۱۹۰ متری

محمود آباد

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 200 متری در سرخرود
ویژه
زمین
۲۰۰ متری

محمود آباد

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 300 متری در محمود آباد
ویژه
زمین
۳۰۰ متری

محمود آباد

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک