خرید و فروش نهاوند


۲۵۰متر سوله در نهاوند
ویژه
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۲۵۰ متری

نهاوند

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک