خرید و فروش نظرآباد


فروش گاوداری-4000 متری در تنکمان
ویژه
دامداری-دامپروری
۴۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

ویژه
۲
کشت و صنعت
۱۵۰۰۰ متری

نظرآباد

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
۱۰ سال ساخت
۸۰۰ متری

نظرآباد

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
کشت و صنعت
۵۰۰۰۰ متری

نظرآباد

۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ وباغچه-باغ تالار
۹۰۰ متری

نظرآباد

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 70000 متری در نظرآباد
ویژه
زمین
۷۰۰۰۰ متری

نظرآباد

۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین کشاورزی 350000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۳۵۰۰۰۰ متری

نظرآباد

۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش دامداری-دامپروری 1000 متری در نظرآباد
ویژه
دامداری-دامپروری
۱۰۰۰ متری

نظرآباد

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین زراعی 400000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۴۰۰۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

فروش زمین کشاورزی800000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۸۰۰۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

ویژه
۶
کشت و صنعت
۷۰۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

فروش زمین بامجوز گلخانه6606 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۶۶۰۶ متری

نظرآباد

توافقی

ویژه
۵
باغ وباغچه-باغ تالار
۸۸۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

فروش زمینهای کشاورزی 5000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۵۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

فروش گاوداری15000 متری در نظرآباد
ویژه
دامداری-دامپروری
۱۵۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

کلید املاک