خرید و فروش کشت و صنعت در نظرآباد


ویژه
۲
کشت و صنعت
۱۵۰۰۰ متری

نظرآباد

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
کشت و صنعت
۵۰۰۰۰ متری

نظرآباد

۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین کشاورزی 350000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۳۵۰۰۰۰ متری

نظرآباد

۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین زراعی 400000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۴۰۰۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

فروش زمین کشاورزی800000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۸۰۰۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

ویژه
۶
کشت و صنعت
۷۰۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

فروش زمین بامجوز گلخانه6606 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۶۶۰۶ متری

نظرآباد

توافقی

فروش زمینهای کشاورزی 5000 متری در نظرآباد
ویژه
کشت و صنعت
۵۰۰۰ متری

نظرآباد

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره کشت و صنعت

دسترسی زمین به امکانات و منابع آب، ارزیابی شیب زمین، خاک زمین برای حاصلخیزی- در نظر گرفتن جنس و عمق خاک و بررسی جهت و شدت وزش باد در زمین کشاورزی

شیب زمین های کشاورزی باید کمتر از 8 درصد باشد.