خرید و فروش نوشهر - صفحه ۴


ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۶۰ متری

نوشهر

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۳۳۰ متری

نوشهر

املاک آبان داد

۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۹۰ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۳۰ متری

نوشهر

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۶۰ متری

نوشهر

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۹۰ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۴۵۰ متری

نوشهر

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۶۰۰ متری

نوشهر

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۲۷۰ متری

نوشهر

۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۴۴۳ متری

نوشهر

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۸۲۵ متری

نوشهر

توافقی

۱
زمین
۳۱۳ متری

نوشهر

توافقی

۴
خانه ویلا کلنگی
۲۳ سال ساخت
۶۲۵ متری

نوشهر

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۴۱ متری

نوشهر

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۵۰۰ متری

نوشهر

۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۷۳۰ متری

نوشهر

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک