خرید و فروش رشت


فروش زمین 3500 متری در رشت
ویژه
زمین
۳۵۰۰ متری

رشت

توافقی

فروش زمین 1800 متری در رشت
ویژه
زمین
۱۸۰۰ متری

رشت

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 400 متری در رشت
ویژه
زمین
۴۰۰ متری

رشت

توافقی

ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱۶ سال ساخت
۱۷۰ متری

رشت

توافقی

فروش زمین 9000 متری در رشت
ویژه
زمین
۹۰۰۰۰ متری

رشت

توافقی

آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۲۲ متری

رشت

۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۸۵ متری

رشت

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
زمین
۳۵۰۰ متری

رشت

۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۲۸۰ متری

رشت

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۰۰ متری

رشت

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۴۰ متری

رشت

توافقی

۶
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۹۰ متری

رشت

توافقی

ویژه
۲
زمین
۴۵۰۲ متری

رشت

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۵ سال ساخت
۷۴ متری

رشت

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
۱ سال ساخت
۳۰۶ متری

رشت

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۵۵ متری

رشت

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
تجاری-مغازه
نوساز
۵۴۰۰ متری

رشت

۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۰۰ متری

رشت

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک