کلید املاک > خرید و فروش > ایران > پیش فروش ومشارکت درساخت

خرید و فروش پیش فروش ومشارکت درساخت در رشت


ویژه
۱
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۱۳ متری

رشت

۶۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 25۰ متری در بهشتی
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۵۰ متری

رشت

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 553 متری در بهشتی
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۵۵۳ متری

رشت

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش و مشارکت درساخت۳۴۲متری در یخسازی
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۴۲ متری

رشت

۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 204 متری در رشتیان
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۰۴ متری

رشت

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت۳۴۰ متری در بوستان
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۴۰ متری

رشت

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 813 متری در باقراباد
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۱۳ متری

رشت

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 200 متری در دیلمان
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۰۰ متری

رشت

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۷۰ متری

رشت

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره پیش فروش ومشارکت درساخت

پیش فروش به املاکی گفته می شود که قبل از تکمیل و قابل سکونت بودن، به فرد فروخته می شود ولی در مبحث مشارکت در ساخت هر یک از طرفین برای ساخت ملک آورده ای وسط می گذارند و به نسب آن با یکدیگر شریک می شوند.

بنا بر شرایط اگر موقعیت مالی خوبی دارید، مشارکت در ساخت بهتر است چراکه سود بیشتری دارد.

1. اسم و مشخصات طرفین قرارداد 2. پلاک و مشخصات ثبتی ملک 3.مشخصات فنی و معماری ساختمانی 4. امکانات سختمان 5. شماره قبوض اقساطی 6. تعداد اقساط 7. زمان تحویل واحد ساختمانی 8. تعهدات فروشنده