خرید و فروش رباط کریم


فروش باغ وباغچه-باغ تالار 3100 متری در رباط کریم
ویژه
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۱۰۰ متری

رباط کریم

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ وباغچه-باغ تالار
۴۵۰ متری

رباط کریم

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۸۰ متری

رباط کریم

توافقی

ویژه
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۰۰۰ متری

رباط کریم

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
خانه ویلا کلنگی
۱۳ سال ساخت
۲۰۰ متری

رباط کریم

۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
خانه ویلا کلنگی
۱۳ سال ساخت
۲۹۰ متری

رباط کریم

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زون۶تکخواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۰ متری

رباط کریم

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی  فول امکانات ۳خواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۰ متری

رباط کریم

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کیسون زون ۸هفتادو پنج متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
جهاندیده۴ دوخواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۸ متری

رباط کریم

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
سایبر۶  ۹۰متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۹۰ متری

رباط کریم

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
سایبر۶دوخواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
75متری کیسون زون۸
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
75متری کیسون زون۹
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان موقعیت اداری ۸۷متری
ویژه
آپارتمان موقعیت اداری
۱۱ سال ساخت
۸۷ متری

رباط کریم

توافقی

فروش زمین 110 متری
ویژه
زمین
۱۱۰ متری

رباط کریم

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 200 متری
ویژه
زمین
۲۰۰ متری

رباط کریم

توافقی

وزارت ارشاد فاز۵ جنوب
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۰۸ متری

رباط کریم

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی در کوزو۶ فول امکانات
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱ متری

رباط کریم

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رمکان بنا طبقه۵
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱ متری

رباط کریم

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آموزش پرورش خام
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۶۶ متری

رباط کریم

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اپارتمان  مسکن مهر 60 متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۶۰ متری

رباط کریم

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی فاز ۵ جنوب
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۴ متری

رباط کریم

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پروژه سمن سوله
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۰ متری

رباط کریم

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فاز۶شمال،تک ایستا
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۴ متری

رباط کریم

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ارش ارمه۶ خام
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۷ متری

رباط کریم

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فرابتن ۸۲متری خام
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۲ متری

رباط کریم

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کوزو۵ فول امکانات
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۰ متری

رباط کریم

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
سیمرغ .فاز دو ۶۸متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

رباط کریم

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
توسار فاز۶
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱ متری

رباط کریم

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک