خرید و فروش زمین در رباط کریم


فروش زمین 110 متری
ویژه
زمین
۱۱۰ متری

رباط کریم

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 200 متری
ویژه
زمین
۲۰۰ متری

رباط کریم

توافقی

فروش زمین 242 متری در فاز۱پرند
ویژه
زمین
۲۴۲ متری

رباط کریم

۲,۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین شرکت گاز
ویژه
زمین
۱۹۶ متری

رباط کریم

توافقی

کلید املاک