خرید و فروش ساری


کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۴۰۰۰ متری

ساری

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰۰ متری

ساری

توافقی

ویژه
۲
زمین
۱۳۵ متری

ساری

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۲۳۸ متری

ساری

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۶۷۰ متری

ساری

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۲۰۰ متری

ساری

۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۹۰ متری

ساری

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۳۰۰۰ متری

ساری

توافقی

خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۲۰۳ متری

ساری

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش تجاری-مغازه 10 متری در ساری
ویژه
تجاری-مغازه
کلنگی
۱۰ متری

ساری

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۶۰۰۰ متری

ساری

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۳۰۸ متری

ساری

۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۲۵۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
۱۸ سال ساخت
۲۵۱ متری

ساری

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
۲۳ سال ساخت
۲۱۰ متری

ساری

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 5000 متری در ساری
ویژه
زمین
۵۰۰۰ متری

ساری

۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی 80 متری در ساری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۳ سال ساخت
۸۰ متری

ساری

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ وباغچه-باغ تالار 50000 متری در ساری
ویژه
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰۰۰ متری

ساری

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 251 متری در ساری
ویژه
زمین
۲۵۱ متری

ساری

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 285 متری در ساری
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۲۸ سال ساخت
۲۸۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 285 متری در ساری
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۲۸ سال ساخت
۲۸۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 285 متری در ساری
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۲۸ سال ساخت
۲۸۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خونه ۹۵ متری دو واحدی بامغازه زیر
ویژه
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۹۵ متری

ساری

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش دو واحدی  کوی اصحاب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

ساری

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اپارتمان ۳طبقه ۳واحدی طبقه۳ در ساری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۲۲۰ متری

ساری

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش  ۱۷۵ متر اپارتمان صفرو خشک
ویژه
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۷۵ متری

ساری

توافقی

فروش اپارتمان مسکونی 100 متری در ساری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۰۰ متری

ساری

توافقی

فروش دو واحدی با 220 متر زمین در ساری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

ساری

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان3واحدی یکجا
ویژه
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۲۰۵ متری

ساری

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک