خرید و فروش زمین در ساری


ویژه
۷
ویژه
۲
زمین
۱۳۵ متری

ساری

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۲۳۸ متری

ساری

توافقی

ویژه
۶
زمین
۳۰۰۰ متری

ساری

توافقی

زمین
۶۰۰۰ متری

ساری

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۳۰۸ متری

ساری

۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 5000 متری در ساری
ویژه
زمین
۵۰۰۰ متری

ساری

۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 251 متری در ساری
ویژه
زمین
۲۵۱ متری

ساری

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۲۰۰ متری

ساری

توافقی

کلید املاک