خرید و فروش باغ وباغچه-باغ تالار در ساری


ویژه
۱
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۲۰۰ متری

ساری

۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ وباغچه-باغ تالار 50000 متری در ساری
ویژه
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰۰۰ متری

ساری

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک