خرید و فروش سوادکوه


ویژه
۴
تجاری-مغازه
نوساز
۵۵۰ متری

سوادکوه

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

سوادکوه

توافقی

ویژه
۸
زمین
۱۵۰۰ متری

سوادکوه

۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ وباغچه-باغ تالار
۴۰۰۰ متری

سوادکوه

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۱۸۰ متری

سوادکوه

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

سوادکوه

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان مسکونی
۱۷ سال ساخت
۱۷۵ متری

سوادکوه

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۶۰ متری

سوادکوه

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۵۰۰۰ متری

سوادکوه

توافقی

۲
زمین
۵۰۰۰ متری

سوادکوه

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

سوادکوه

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۱۶۰۰۰ متری

سوادکوه

۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۸
باغ-ویلا
۱۰ سال ساخت
۱۲۳ متری

سوادکوه

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 550 متری در شیرگاه
ویژه
زمین
۵۵۰ متری

سوادکوه

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک