خرید و فروش کشت و صنعت در ساوجبلاق


کشت و صنعت
۲۰۰۰۰۰ متری

ساوجبلاق

۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کشت و صنعت
۷۴۷۰۰۰ متری

ساوجبلاق

۴۸۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره کشت و صنعت

دسترسی زمین به امکانات و منابع آب، ارزیابی شیب زمین، خاک زمین برای حاصلخیزی- در نظر گرفتن جنس و عمق خاک و بررسی جهت و شدت وزش باد در زمین کشاورزی

شیب زمین های کشاورزی باید کمتر از 8 درصد باشد.