خرید و فروش شهریار


ویژه
۳
باغ وباغچه-باغ تالار
۴۵۰ متری

شهریار

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰ متری

شهریار

توافقی

ویژه
۱
زمین
۳۲۰ متری

شهریار

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
نوساز
۶۵۰ متری

شهریار

توافقی

ویژه
۸
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۴۰ متری

شهریار

۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۲۳۲۲ متری

شهریار

توافقی

ویژه
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۴۰۰ متری

شهریار

۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۱۰۴۰ متری

شهریار

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۱۲۲ متری

شهریار

۱۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ وباغچه-باغ تالار
۵۰۰ متری

شهریار

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۰۰ متری

شهریار

توافقی

ویژه
۶
زمین
۲۳۳ متری

شهریار

۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۵۰۰ متری

شهریار

توافقی

زمین
۵۸۰ متری

شهریار

۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ وباغچه1600 متری در شهریار
ویژه
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۶۰۰ متری

شهریار

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
زمین
۵۳۰ متری

شهریار

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۹۰ متری

شهریار

۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۹۰۰ متری

شهریار

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ وباغچه-باغ تالار
۱۹۰۰ متری

شهریار

۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک