خرید و فروش سیاهکل


۶
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۱۳۱۱ متری

سیاهکل

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱۶ سال ساخت
۱۵۷ متری

سیاهکل

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۴۵ متری

سیاهکل

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
نوساز
۳۴۸ متری

سیاهکل

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
۱۷ سال ساخت
۳۵۰۰ متری

سیاهکل

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۴۰ متری

سیاهکل

توافقی

ویژه
۱
دامداری-دامپروری
۵۸۰۰۰ متری

سیاهکل

املاک امیرگستر لاهیج

۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک