خرید و فروش صومعه سرا


ویژه
۲
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

صومعه سرا

برادران

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۲۹۳۶ متری

صومعه سرا

۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۰۰ متری

صومعه سرا

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
سایر املاک
۳ سال ساخت
۵۰۰۰ متری

صومعه سرا

توافقی

۵
زمین
۳۲۷ متری

صومعه سرا

توافقی

زمین
۲۳۰۰ متری

صومعه سرا

توافقی

کلید املاک